Slovenský jazykSlovenský
Einführung Pracovné miesta O nás Cenník Registračný formulár Kontakt

Registračný formulár

V prípade že hľadáte prácu, dajte nám o sebe vedieť.

Základné informácie

V prípade že máte vypracovaný a pripravený životopis v programe Word, môžete ho nahrať, no v našom formulári nižšie označte pozície a miesta vykonávania práce o ktoré máte záujem.

Absolvované školy

Škola 1
Škola 2
Škola 3
Škola 4

Doterajšie pracovné skúsenosti

Zamestnanie 1
Zamestnanie 2
Zamestnanie 3
Zamestnanie 4
Zamestnanie 5
Zamestnanie 6
Doba počas ktorej ste nezamestnaný/á

Jazykové znalosti

Nemecký jazyk
Anglický jazyk
Anglický jazyk
Iný jazyk
Ďalšie informácie

Záujem o pracovné pozície

Pozície

Záujem o miesta vykonávania práce

Štáty

Odoslaním tohto dotazníka dávam výslovný súhlas agentúre Dokner agency na spracovanie mojich osobných údajov pre potreby sprostredkovania zamestnanania alebo získania pracovného povolenia v zahraničí a poskytnutie mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre sprostredkovanie zamestnania svojim partnerským zametnávateľom. Čestne prehlasujem, že všetky údaje a podklady, ktoré som poskytol agentúre Dokner agency, sú pravdivé. Prehlasujem, že moj zdravotný stav je primeraný požadovanej pracovnej pozícii a nie som si vedomý žiadnych chorôb alebo zdravotných obmedzení, ktoré by mi mohli brániť vo vykonávani tejto práce.